MED TACKLE HAR VIRKSOMHETEN REAL-TIME OVERSIKT OVER PERSONELL OG UTSTYR UNDER KRISER

Effektiv og rask løsning for å håndtere kriser. Vi har en spesialtilpasset versjon for Corona. Start nå og ha status i morgen.

 
 

Når du har dårlig tid og alt må være på plass

Istedenfor komplekse løsninger som passer for "fredstid", istedenfor Excel-filer, SMS og bruk av sosial medier.

u27.png
mockup-of-a-person-using-a-macbook-pro-o
Forside1.png

Sett opp alt på minutter

Sett opp hvilke spørsmål du vil at enhetene skal rapportere inn, hvilken type personell og utstyr, som er viktig for å håndtere krisen.

Enkel registrering for enheter

Gi enhetene tilgang - de registrerer enkelt inn hva de har og hva som er behover for utstyr og personell, gjerne daglig

Real-time oversikt for ledelsen

Ledelsen ser hva som er på plass og kan raskt flytte personell og utstyr der behovet er størst, samt jobbe for å skaffe til veie det som mangler.

 

Eksempler på hvor Tackle vil gjøre en forskjell

Tackle er utviklet for at både enheter og ledelsen skal kunne håndtere kriser eller kombinasjoner av hendelser, så som ekstremvær og flom, skred, tsunami, smittsomme sykdommer, skogbranner, vulkansk aktivitet, jordskjelv, kjemikalie og eksplosivhendelser, atomulykker, transportulykker, forsyningssvikt, terrorhendelser, digitale angrep, sikkerhetspolitisk konflikter

Tackle ble opprinnelig utviklet for håndtering av Corona-krisen, der det er/var viktig å få rask og oppdatert informasjon om sengeplasser, smittevernutstyr og personell.

Masktackle.jpg

Helse og omsorg

Få oversikt over sengeplasser for Corona, smittevernutstyr og personell, inkludert personell fra andre typer enheter som har smittevernopplæring, sengeplasser ved eksterne virksomheter etc. Tackle gir deg grunnlag for rapportering til mydighetene.

Brannvesen, politi og andre blålysetater

Tackle gir deg oversikt over hvilket utstyr og materiell du har tilgjengelig, personell som er i karantene, syk og som er ledige for oppdrag. Inkluder også eksterne bidragsytere.

firemen-firefighter-fire-flames.jpg
gwp water management.jpg

Vann og avløp

Å ha oversikt over tilgjengelig mannskap, maskiner, utstyr og leverandører er essensielt for å holde vann og avløp i drift i krisesituasjoner. Med Tackle har du kontroll og kan ta beslutninger basert på oppdatert informasjon.

Skole og barnehager

Under Corona-krisen er det viktig å ha oversikt over smittevernutstyr, personell og barn som er i karantene eller syke, for å kunne ta svært viktige beslutninger. Med Tackle har kommunen daglig oversikt.

Kindergarteb.jpg
NWL_9968-400x267.jpg

Nettselskap

Med Tackle har nettselskapet real-time oversikt over kritisk utstyr, maskiner, eksterne bidragsytere og personell som er tilgjengelige, syke eller i karantene. Tackle kan brukes til scenarioer som flom, ras, uvær, Corona etc.

Kraftproduksjon

Med Tackle har produksjonsselskaper real-time oversikt over kritisk utstyr, maskiner, eksterne bidragsytere og personell som er tilgjengelige, syke eller i karantene. Tackle kan brukes til scenarioer som flom, ras, uvær, Corona etc.

Buksefjord_dæmning-til-hjemmesideforsid
5e595949fee23d09760a8b6b.jpeg

Sykehus

Få oversikt over sengeplasser for Corona, smittevernutstyr og personell, inkludert personell fra andre typer enheter som har smittevernopplæring, sengeplasser ved eksterne virksomheter etc. Tackle gir deg grunnlag for rapportering til mydighetene.

Private virksomheter

Tackle kan brukes til å kartlegge betalende kunder, kunder som ikke vil klare det, prospekter, personell og utstyr og det som må være på plass for å takle kriser og normalisere driften. Med Tackle har du den viktigste informasjonen oppdatert på et eget dashbord.

arbeids~~POS=TRUNC Silhouettes
 

Moderne teknologi som takler krisene som kommer

Tackle er bygd på moderne teknologi for automatisk skalering av kapasitet og har ingen begrensninger mht antall brukere eller innhold som lastes inn. Tackle er utviklet- og driftes av Sureway AS, på samme plattform som www.sureway.no - som er markedsledende løsning personvern i Norge.

I utviklingen  har vi først og fremst vektlagt at virksomheter har dårlig tid til å planlegge og håndtere kriser, og at en gjerne må bruke mange løsninger for å få informasjonen som behøves. Med Tackle har du alt du behøver i en og samme løsning.

Tackle leveres på norsk og engelsk og på andre språk ved behov.

 

Kontakt oss

 

©2020 by Tackle. Proudly created by Sureway AS.