Med Tackle har kommuner oversikt i sanntid over smittevernutstyr, sengeplasser og personellressurser.

Tackle gir beslutningsgrunnlag og enkel rapportering til myndighetene.
Tackle er gratis, få løsningen i dag og ha resultatet i morgen.

 

Presentasjonsvideo

 
 

Enkel rapportering

Enhetene rapporterer enkelt
inn status for smittevernutstyr, fravær,
tilgjengelig personell og sengeposter.

Sånn fungerer Tackle

Opplæringsvideo

 

Tackle for andre typer virksomheter

  

Kraftselskap

Kommer snart

Private virksomheter

Kommer snart

 

Funksjoner tilpasset kommuner

Tackle er et ledelsesverktøy der du involverer enhetene for å få fram status og fakta.

Dere kan både involvere helse-/omsorgsavdelinger og andre enheter som kan ha personell og utstyr som helse og omsorg behøver. Enhetene rapporterer inn slik at ledelsen kan ta beslutninger.

Dette rapporteres:

- Smittevernutstyr, så som masker, hetter, ventilatorer etc.

- Sengeposter som per i dag kan behandle Corona-pasienter

- Sengeposter for Corona-pasienter som kan opprettes på kort tid

- Personell som er fraværende pga. karantene/smitte/annet

- Personell med helseutdannelse fra andre enheter

- Personell uten helsefagbakgrunn som har fått smittevernopplæring

- Personell uten helsefagbakgrunn som det er planlagt å gi smittevernopplæring

Dere kan selv enkelt tilpasse malene.

 

Enkel rapportering

I Tackle rapporterer enhetene enkelt inn status for smittevernutstyr, fravær, tilgjengelig personell og sengeposter. Løsningen er svært enkel og erstatter eventuell rapportering på Excel, lapper, sms, epost, sosiale medier etc.

Oversikt og beslutningsgrunnlag

Når enhetene rapporterer, kommer dette til syne på et dashbord for ledelsen. Her har dere oversikt for virksomheten som helhet og for hver enhet slik at dere kan fordele ressurser etter behov og fokusere på å skaffe til veie det dere behøver mest av alt.

Effektiv samhandling

Informasjonen i Tackle gjør at dere enklere kan rapportere til myndighetene og til helseforetak/kommuner dere samhandler med.

shutterstock_1377903968.jpg

Klargjort for kommuner

I Tackle har vi lagt inn maler for spørsmål som skal registreres

av enhetene. Dere kan selv enkelt tilpasse malene.

Løsningen er svært enkel å ta i bruk og samler all rapportering på ett sted. Få Tackle i dag og ha resultatet i morgen.

 

Få kontroll over situasjonen

Utviklet i krisen, for krisen

Vi startet utviklingen av Tackle mens Corona-krisen var på vei til Norge, og har tilpasset
løsningen behov som har oppstått på veien. Tackle er brukervennlig og «lettbent» for å
kunne fungere når krisen er her, når det er stress og du på samme tid har behov for
real-time data for å kunne ta beslutninger.

 

Kontakt oss

Send oss en melding eller kontakt oss direkte.

Sureway AS
Seljestadveien 30
9406 Harstad
Norge

+47 952 16 433

 

©2020 by Tackle. Proudly created by Sureway AS.