Med Tackle har sykehus real-time oversikt over smittevernutstyr, sengeplasser og personellressurser.

Takle gir beslutningsgrunnlag og
enkel rapportering til
myndighetene.

 

Tackle for andre typer virksomheter

Kommuner

Kraftselskap

Private virksomheter

 

Funksjoner tilpasset sykehus

Tackle er et rapporterings- og beslutningsverktøy slik at ledelsen får bedre oversikt over status i virksomheten og tiltaksgjennomføringen til enhver tid.

 

Status for smittevern

Status over sengeplasser

Ressursoversikt

Karanteneoversikt

shutterstock_1377903968.jpg

Pre-utfylt bibliotek

For å gjøre det enkelt for deg har vi tatt arbeidet med å lage pre-utfylte ordrer/instruksjoner tilpasset sykehus. Du kan enkelt tilpasse disse eller legge til nye.

 

Få kontroll over situasjonen

 

Kontakt oss

Send oss en melding eller kontakt oss direkte.

Sureway AS
Seljestadveien 30
9406 Harstad
Norge

+47 952 16 433

 

©2020 by Tackle. Proudly created by Sureway AS.